Najbliższe spotkanie: Prof. Felix Stalder "The digital city as laboratory for the more-than-human society."

Spotkanie odbędzie się 13 maja 2021 o godzinie 18:00 na MS Teams (kliknij TUTAJ, aby przejść do seminarium)

Abstract
This talk starts from three assumptions. First, digital media have contributed to social diversity and polarization by leading people into ever more self-enclosed worlds, some of which are constructive, while others are destructive. Commercial social media have amplified the destructive ones for their own interests. Second, digitization and the informational economy are a driver of the “great acceleration” pushing the earth system beyond the relatively steady-state during which human civilization has so far existed. Third, digital infrastructures are necessary to manage the sharply increased complexity of the “post-industrial” society. From this, a major challenge emerges: how to use new digital infrastructures to bring people together, establish new forms of participation in the res publica, that is, the things that are shared by and affect, everyone. This is a daunting task because the institutions of the res publica cannot simply extend participation by citizens, as important as this is, but they need to account for the massively extended range of actors – technical as well as biological and even geological – that make up the dynamic system in which we live. I will look at the city-scale for practical examples of new social institutions.

Wykład wyjdzie od trzech założeń. Po pierwsze, media cyfrowe przyczyniły się do zróżnicowania i polaryzacji społecznej, prowadząc ludzi do coraz bardziej zamkniętych w sobie światów, z których niektóre są konstruktywne, a inne destrukcyjne. Komercyjne media społecznościowe dla własnych interesów wzmocniły te destrukcyjne. Po drugie, cyfryzacja i gospodarka informacyjna są siłą napędową "wielkiego przyspieszenia", które wypycha system ziemski poza względnie stabilny stan, w jakim do tej pory funkcjonowała ludzka cywilizacja. Po trzecie, infrastruktury cyfrowe są niezbędne do zarządzania gwałtownie rosnącą złożonością społeczeństwa "postindustrialnego". Wyłania się z tego poważne wyzwanie: jak wykorzystać nowe infrastruktury cyfrowe, aby zbliżyć ludzi do siebie, ustanowić nowe formy uczestnictwa w res publica, czyli tym, co jest wspólne dla wszystkich i co wszystkich dotyczy. Jest to trudne zadanie, ponieważ instytucje res publica nie mają możliwości prostego rozszerzenia partycypacji obywateli. Choć jest to bardzo ważne, muszą one uwzględniać znacznie szerszy zakres aktorów - zarówno technicznych, jak i biologicznych, a nawet geologicznych - którzy tworzą dynamiczny system, w którym żyjemy. Praktycznych przykładów nowych instytucji społecznych będę poszukiwał w skali miasta.

http://socjologia.amu.edu.pl/aktualnosci/584-jakie-nowe-konstytucje-semi...